“Номин Холдинг 25 жилийн ойн Талархалын баяр” VIP“Номин Холдинг 25 жилийн ойн Талархалын баяр” VIP