Монгол Банкнаас тодруулга хийжээ.ETV телевизийн Тод мэдээгээр 2015 оны 02-р сарын 24-ны өдөр гарсан Номин супермаркет 5, 10, 20 төгрөгийн хуурамч мөнгөн дэвсгэрт хариултанд өгч байна гэсэн мэдээ гарсан билээ. Уг мэдээллийн дагуу ETV телевизийн сэтгүүлч Монгол банкны ахлах хянан шалгагч П.Сүхбаатартай уулзсан байна. Холбогдох газрын тайлбарласнаар задгай мөнгөний нууцлал багассан нь ийнхүү төөрөгдлийг гаргажээ. Сүүлийн үед хэвлэгдсэн жижиг дэвсгэртүүдийн товгор хээ, усан хээнүүдийг хасаж, өнгийг арай бүдэг хэвлэх болсон. Зөвхөн Номин супермаркет биш Монгол банкнаас жижиг мөнгөн дэвсгэрт авдаг бүх байгууллагууд уг мөнгөөр үйлчилдгийг албаны хүн тайлбарлалаа.