Зээлийн хүү 0% Лизингийн хамгийн таатай нөхцөл.Хаан банкны хэрэглээний зээлээр та бүтээгдэхүүнээ аваад
Эхний 3 сарын хүүг тань бид төлнө.
Мөн Урьдчилгаа 0₮ буюу 3 сая хүртэл үнийн дүнд урьдчилгаа төлөх шаардлагагүй.
Зээлийн нэг цэгийн үйлчилгээг  Улсын Их Дэлгүүр , 3 , 4-р хороолол Номин Их дэлгүүр , Хан-Уул дүүрэгт Номин юнайтэд Их дэлгүүр .
Дуусах хугацаа 5-р сарын 10-г дуустал

Зээлийн бүрдүүлэх материал

·         Сүүлийн 6 сарын хугацааны 1% цээж зураг;
·         Иргэний үнэмлэх эх хувиар, эсвэл нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар /зээлдэгч болон хамтран үүрэг гүйцэтгэгч тус бүрийн/;
·         Цалингийн орлоготой бол: Цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, шаардлагатай тохиолдолд цалингийн цэс эсвэл дансны хуулга;
·         Бизнесийн орлоготой бол: Санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
·         Бусад орлогыг тодорхойлох баримт;
·         Барьцаа хөрөнгийн бичиг баримтууд;
·         Бусад банк болон ББСБ-аас авсан төлөгдөөгүй зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй зээлийн гэрээ, дансны хуулга/төлбөр төлсөн баримт;
·         Худалдан авах бараа, бүтээгдэхүүний үнийн нэхэмжлэл;
·         Бусад.


Сэтгэгдэл