Номингоос Номиндоо бэлэг өгч байнаНомингоос Номиндоо бэлэг өгч байна