“Номинд гэр бүлээрээ жаргалтай” гар зургийн уралдаан эхэллээ.Гэр бүлээрээ жаргалтай