"GOLDEN STAR" урамшуулалт худалдааны Шинэ жилийн азтангууд...Golden star урамшуулалт Худалдаа 11/15-наас эхлэхн сар бүрийн 5, 15, 25-ны өдрүүдэд тус бүр 5 азтан НИЙТ 5 удаагийн шууд тохирлоор 25 азтан тодруулж азтан болсон талоны үнийн дүнг 5 дахин нэмэгдүүлж урамшуулал олгосон.

Golden star урамшуулалт худалдааны 1-р тохирлын азтангууд...

Golden star урамшуулалт худалдааны 2 болон 3-р тохирлын азтангууд...

Golden star урамшуулалт худалдааны 4-р тохирлын азтангууд... 

Golden star урамшуулалт худалдааны 5-р тохирол тун удахгүй...


Сэтгэгдэл