Захирлуудын зөвлөл

УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 

Ш.БАЯРСАЙХАН
УЗ-ийн дарга, Номин Холдинг ХХК-ийн
Ерөнхийлөгч
 

А.ШАГДАРСҮРЭН
УЗ-ийн гишүүн, Номин Холдинг ХХК-ийн Зөвлөх

 

 

Р.СОДНОМ 
УЗ-ийн гишүүн
Хүний нөөцийн зөвлөх

Я.НАВААН 
Номин Холдинг ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

 

 

ЧИГ ҮҮРГИЙН ГАЗРЫН УДИРДЛАГУУД

Д.ОТГОННЯМ
Хүний нөөц, Бодлогын газрын захирал

 Д.БЯМБАЖАРГАЛ
Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

 

 

Д.ЭНХГЭРЭЛ
Дотоод аудитын газрын захирал

Б.НОМИН-ЭРДЭНЭ
Борлуулалт, Маркетинг, ОН-тэй харилцах газрын захирал

 

 

С.ХОСБАЯР
Санхүүгийн удирдлагын газрын захирал

Н.НАЦАГДОРЖ
Эрх зүйн газрын захирал

 

БИЗНЕС ХАРИУЦСАН ЗАХИРЛУУД

Б.ОДОНТУЯА
Борлуулалт, Үйлчилгээний бизнес хариуцсан захирал

Б.ХОНГОР
Импорт, Экспорт, Дистрибьюшний бизнес
хариуцсан захирал

 

 

Л.ГАЛБУЯН
Санхүүгийн бизнес хариуцсан захирал

С.САЙНБАТ
Технологийн бизнес хариуцсан захирал

 

 

Р.ШИНЭБАЯР
Үйлдвэрлэл, Инженерингийн бизнес
хариуцсан захирал